Søk på noe

Velkommen til Jan Raa sin blogg.

På denne bloggen deler jeg stort og smått om ting jeg er opptatt av og engasjert i.
Om Jan Raa

Histamin-intoleranse

Histamin-intoleranse er betegnelsen på sykdomsplager som skyldes histamin i maten vi spiser og som ikke blir brutt ned i tarmen. Histamin forårsaker inflammasjoner som påvirker kroppstemperatur og blodtrykk og fører til sammentrekning av glatt muskulatur, f.eks. i bronkiene, og utvidelse av små blodkar. Histamin-intoleranse kjennetegnes ved blant annet magesmerter, kvalme, forstoppelse, allergi og søvnforstyrrelser. Sykdommen

Les mer

Konspirasjonstanker om myndighetenes covid-19-politikk

Del 1: Er jeg konspirasjonsteoretiker? «Konspirasjonsteorier er farlig for global folkehelse» – ifølge en artikkel i Apollon (3/2022), Universitetet i Oslos forskningsmagasin. I artikkelen blir det hevdet at: «De som mener det fins skjulte maktstrukturer som forsøker å kontrollere befolkningen, er mer tilbøyelig til å ville nekte vaksine og forebyggende tiltak.» Artikkelen bygger på et

Les mer

Kroppens naturlige beskyttelse mot radioaktiv stråling

Mange mennesker er engstelige for at ulykker i kjernekraftverk vil føre til ukontrollert utslipp av radioaktive stoffer i miljøet – i luft, vann og mat. Radioaktiv stråling skader alle levende vesener, og vil kunne få uhyggelige konsekvenser for økosystemene vi alle er avhengig av. Men det er kanskje litt beroligende å vite at det et

Les mer

Mikrobene er våre venner og livsledsagere. De holder oss friske.

Livstruende infeksjonssykdommer er like skremmende i dag som den gang pest, kolera, kopper og influensapandemier førte til død og ødelagte samfunn. De farlige mikrobene – de er ytterst få – har derfor naturligvis dominert både forskning og undervisning i mikrobiologi, mens det store flertallet av mikrober – de som holder oss friske – har fått

Les mer

Urbakterien, mitokondriene og kronisk utmattelse

Nesten all energien som trengs til vekst og andre biokjemiske prosesser i kroppen, blir produsert i form av ATP ved at organisk stoff blir forbrent ved hjelp av oksygen. Dette skjer i mitokondriene, små legemer (organeller) på størrelse med bakterier og som finnes inne i cellene. Kronisk utmattelse er etter alt å dømme en følge

Les mer

Regelverket står i vegen for sunn fornuft

Farmaindustriens arbeidsmåte er å syntetisere, renfremstille og patententbeskytte produkter som blir testet ut enkeltvis mot en-og-en sykdomsindikasjon, i praksis vil det som oftest være mot symptomene. De som utvikler nye produktkonsepter basert på økologiske prinsipper eller ikke-patenterbare naturstoffer som motvirker grunnleggende årsaker til sykdommer, må arbeide på en annen måte. De må også forholde seg

Les mer