Søk på noe

Velkommen til Jan Raa sin blogg.

På denne bloggen deler jeg stort og smått om ting jeg er opptatt av og engasjert i.
Om Jan Raa

Jord med helsegevinst: Huminstoffene

Jeg har i flere artikler (janraa.no) skrevet at jord er bra for helsen hos både dyr og mennesker. Den økologiske forklaringen kan være at alle dyreslag gjennom evolusjonen har vært i nærkontakt med jord og at immunsystemet derfor er blitt avhengig av mikrober og døde bestanddeler i jord for å kunne reagere hensiktsmessig og effektivt.

Les mer

Parkinsons sykdom: Ubalanse i det mikrobielle økosystemet i tarmen

Nedsatt evne til å kontrollere kroppsbevegelser, skjelving og stive muskler er blant kjennetegnene på Parkinsons sykdom. Det er en nevrologisk sykdom som utvikler seg gradvis og umerkelig over mange år, og den rammer millioner av mennesker i verden, mest eldre i vestlige land. Det finnes ingen legemidler som kan kurere sykdommen, bare dempe symptomene. Parkinsons

Les mer

Mikrobene er våre venner og livsledsagere. De holder oss friske.

Livstruende infeksjonssykdommer er like skremmende i dag som den gang pest, kolera, kopper og influensapandemier førte til død og ødelagte samfunn. De farlige mikrobene – de er ytterst få – har derfor naturligvis dominert både forskning og undervisning i mikrobiologi, mens det store flertallet av mikrober – de som holder oss friske – har fått

Les mer

Pandemiberedskap tilpasset menneskets økologi

Ser man bort fra alle tiltakene mot smittespredning, har innsatsen mot covid-19-pandemien – både nasjonalt og internasjonalt – dreid seg nesten utelukkende om vaksiner og massevaksinering. Den har ikke omfattet tiltak som ville ha kunnet redusere covid-19-virusets mulighet til å bryte gjennom kroppens ytre barrierer hos folk i risikogruppene (eldre og folk med underliggende sykdommer).

Les mer