Søk på noe

Om Jan Raa

Jan Raa

Jeg studerte realfag på Universitet i Bergen fra 1958 til 1964, med hovedvekt på kjemi, biokjemi og mikrobiologi. Mine opplevelser med dyr og planter på småbruket der jeg vokste opp, og mine erfaringer som grønnsakdyrker i hele studietiden, ga meg den best tenkelige bakgrunnen for disse studiene. Den boklige lærdommen på universitetet passet som hånd i hanske til mine praktiske erfaringer. Denne bakgrunnen har i alle år preget mitt akademiske liv og vært helt avgjørende for mitt engasjement for utvikling av nye teknologibedrifter i Norge. For dette ble jeg i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.  

Jeg har vært professor ved Universitetet i Tromsø (1972-88), hvor jeg i 2006 ble æresdoktor, og forskningsdirektør i to nasjonale forskningsinstitutter (i dag NIFES og NOFIMA) og styreformann i det børsnoterte selskapet Biotec Pharmacon ASA.

I alle år har jeg studert biokjemiske mekanismer som ligger til grunn for planters og dyrs evne til å beskytte seg mot sykdom, en forskning som la grunnlaget for industriell produksjon av immunstimulerende naturprodukter som gir bredspektret infeksjonsbeskyttelse hos dyr og mennesker. I de siste årene har jeg vært mest opptatt av hvordan det er mulig å stabilisere det livsnødvendige økosystemet av mikrober i tarmen hos mennesker og dyr, og på den måten forhindre sykdom. Da jeg og mine medarbeidere for noen år tilbake oppdaget at bestemte jordstoffer gjør nettopp dette, startet jeg bedriften EderaGen AS for å kunne omsette laboratoriekunnskap til produkter som mange trolig vil ha nytte av.