Søk på noe

Rektor forteller usant om mRNA-vaksinen

Rektor ved Universitetet i Oslo talte usant på NRK Dagsnytt 18 fredag den 4. august. Det skjedde i forbindelse med at Sandra Borch ble presentert som ny minister for forskning og høyere utdanning og utspurt om sitt syn på grunnforskning.

Rektor brukte mRNA-vaksinen som eksempel på et nyttig produkt som ikke ville ha eksistert uten grunnforskning, og sa at uten denne vaksinen «ville vi sannsynligvis fortsatt ha vært stengt inne i våre boliger av covid-19» og at «mRNA-vaksinen var løsningen på denne krisen».

Dette er den samme feilinformasjonen som vaksineindustrien og ansvarlige helsemyndigheter i lang tid nå har servert befolkningen om covid-19-pandemien og mRNA-vaksinen, med god hjelp av servile massemedia.

Mange ansatte ved norske akademiske institusjoner vet at rektors utsagn på Dagsnytt 18 ikke stemmer. Men likevel tier de. Det er mange som vet at det foregår sensur – kanselering – av vitenskapelige studier og analyser som ikke støtter opp under den offisielle historien om covid-19-viruset, covid-19-pandemien og mRNA-vaksinen. Det er beklagelig at dominerende media ikke legger vekt på at viktig informasjon holdes tilbake.

Massevaksineringen ble begrunnet med at mRNA-vaksinen ville forhindre at covid-19-smitten spredte seg i befolkningen og at den ville bidra til at det raskt utviklet seg flokkimmunitet. Det var ikke noe vitenskapelig grunnlag for å forvente at vaksinen ville virke på den måten, og erfaringen viser at den heller ikke gjorde det.

Det er våre akademiske institusjoners fremste oppgave å få fram sannheten i alle samfunnsspørsmål. Det burde også gjelde for covid-19-pandemien og mRNA-vaksinen. Men på dette området gjør det seg gjeldende en merkbar berøringsangst. Kanskje kunne rektor ved Universitet i Oslo ta initiativ til en uavhengig analyse av vaksineindustriens fortelling om mRNA-vaksinens sykdomsforebyggende virkning og bivirkninger? Er det sant at «mRNA-vaksinen var løsningen på krisen»?

Det er mange andre spørsmål en uavhengig analyse ville kunne gi svar på, for eksempel dette: Har mRNA-vaksinering noe å gjøre med den høye overdødeligheten etter 2021 i land med gjennomvaksinert befolkning? Det har hittil vært umulig å få dominerende media til å interesse seg for dette og andre spørsmål som kan skape tvil om mRNA-vaksinens fortreffelighet. Helsemyndighetene har ikke hatt noe troverdig å bidra med om slike spørsmål.

På Dagsnytt 18 sa rektor at han var bekymret for politisk styring av forskningen. Det er det all grunn til, og i aller høyeste grad når det gjelder styring av forskning knyttet til covid-19 og mRNA-vaksinen. Men politisk innsyn og kontroll er nødvendig. Ved å infiltrere både universiteter og offentlige institusjoner har vaksineindustrien full kontroll både med denne «forskningen» og med informasjon som blir gjort offentlig tilgjengelig. Det vi er blitt fortalt om effekt, sikkerhet og bivirkninger av mRNA-vaksinen er ikke troverdig, mange ganger direkte oppspinn og løgn. Rektor på Universitet i Oslo gjenfortalte en flik av denne løgnen på Dagsnytt 18.

Andre innlegg

Jan Raa

Skrevet av Jan Raa

Dr. Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.