Søk på noe

Velkommen til Jan Raa sin blogg.

På denne bloggen deler jeg stort og smått om ting jeg er opptatt av og engasjert i.
Om Jan Raa

Flere mRNA-doser avler frem nye varianter av covid-19 viruset

Massevaksinering og stadige «oppfriskningsdoser» av mRNA-vaksinene kan ikke få slutt på covid-19-pandemien, men kan tvert imot forlenge den. Så lenge vaksinen ikke setter fullstendig stopper for viruset, vil den bidra til at det avles fram varianter som vaksinen ikke virker mot. Gjentatte vaksineringer mot covid-19 vil derfor kunne virke mot hensikten og i stedet holde

Les mer

Pandemiberedskap tilpasset menneskets økologi

Ser man bort fra alle tiltakene mot smittespredning, har innsatsen mot covid-19-pandemien – både nasjonalt og internasjonalt – dreid seg nesten utelukkende om vaksiner og massevaksinering. Den har ikke omfattet tiltak som ville ha kunnet redusere covid-19-virusets mulighet til å bryte gjennom kroppens ytre barrierer hos folk i risikogruppene (eldre og folk med underliggende sykdommer).

Les mer

Covid-19: En vestlig klassesykdom?

Offentlig statistikk har vist tall for dødelighet og alvorlig covid-19 i alle land i verden, uke for uke helt siden epidemien startet. Statistikken har vist at forskjellene mellom vaksinerte og uvaksinerte ikke er så overbevisende som mediene og offentlige myndigheter har gitt uttrykk for. Ved årsskiftet 2021/22 skrev jeg en artikkel med tittelen: Ta vaksinen!

Les mer

Land med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av covid-19

WHO bekymret seg for at viruset skulle spre seg til fattige land. Nå viser det seg at antall døde av covid-19 har vært betydelig høyere i rike, vestlige land enn i fattige. Kronikken ble avvist av Aftenposten. «Aftenposten trykker ikke fagartikler om covid-19 dersom de rokker ved «den rette lære». Også andre aviser avviser ytringer

Les mer