Søk på noe

Sunn med jord i munn

Mennesker i den industrialiserte verden har ikke lenger tilstrekkelig kontakt med jord og mikrober som gjennom evolusjonen har preget vår ernæringsbiologi og immunologi. Dette er temaet for intervjuet med meg i Helsemagasinet VOF, juli 2023. Artikkelen er et tilbakeblikk på et intervju med meg om samme tema i 2004.

Det er ikke lenger tvil om at vestlige livsstilssykdommer kan settes i sammenheng med utarming og ubalanse i det mikrobielle økosystemet i tarmen. Vestlig kosthold og urban livsstil bidrar til tap av tarm-mikrober og til at noen arter blomstrer opp mens andre dør ut. Den kanskje mest radikale forandringen innen medisinsk vitenskap de siste 10 årene har skjedd på dette området, og mange vitenskapsfolk verden over prøver å utvikle metoder som kan gjenopprette balanserte og sunne økosystemer i tarmen. Oppgaven er formidabel, men skal man komme noen vei må man komme til bunns i hvorfor folk som fortsatt lever i pakt med naturen ikke er rammet av de vestlige livsstilssykdommene som befolkningen i den industrialiserte verden lider av.

Overdreven bruk av desinfeksjonsmidler og antibiotika, og mangel på fysisk kontakt med dyr og jord, er kanskje den viktigste årsaken til at tarm-mikrobiomet hos mennesker i den industrialiserte verden er blitt utarmet og har kommet ut av økologisk likevekt (Les mer).

Andre innlegg

Jan Raa

Skrevet av Jan Raa

Dr. Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.