Søk på noe

Velkommen til Jan Raa sin blogg.

På denne bloggen deler jeg stort og smått om ting jeg er opptatt av og engasjert i.
Om Jan Raa

Mikrobene er våre venner og livsledsagere. De holder oss friske.

Livstruende infeksjonssykdommer er like skremmende i dag som den gang pest, kolera, kopper og influensapandemier førte til død og ødelagte samfunn. De farlige mikrobene – de er ytterst få – har derfor naturligvis dominert både forskning og undervisning i mikrobiologi, mens det store flertallet av mikrober – de som holder oss friske – har fått

Les mer

Urbakterien, mitokondriene og kronisk utmattelse

Nesten all energien som trengs til vekst og andre biokjemiske prosesser i kroppen, blir produsert i form av ATP ved at organisk stoff blir forbrent ved hjelp av oksygen. Dette skjer i mitokondriene, små legemer (organeller) på størrelse med bakterier og som finnes inne i cellene. Kronisk utmattelse er etter alt å dømme en følge

Les mer

Regelverket står i vegen for sunn fornuft

Farmaindustriens arbeidsmåte er å syntetisere, renfremstille og patententbeskytte produkter som blir testet ut enkeltvis mot en-og-en sykdomsindikasjon, i praksis vil det som oftest være mot symptomene. De som utvikler nye produktkonsepter basert på økologiske prinsipper eller ikke-patenterbare naturstoffer som motvirker grunnleggende årsaker til sykdommer, må arbeide på en annen måte. De må også forholde seg

Les mer

Flere mRNA-doser avler frem nye varianter av covid-19 viruset

Massevaksinering og stadige «oppfriskningsdoser» av mRNA-vaksinene kan ikke få slutt på covid-19-pandemien, men kan tvert imot forlenge den. Så lenge vaksinen ikke setter fullstendig stopper for viruset, vil den bidra til at det avles fram varianter som vaksinen ikke virker mot. Gjentatte vaksineringer mot covid-19 vil derfor kunne virke mot hensikten og i stedet holde

Les mer