Søk på noe

Velkommen til Jan Raa sin blogg.

På denne bloggen deler jeg stort og smått om ting jeg er opptatt av og engasjert i.
Om Jan Raa

Tiden er moden for beta-1,3/1,6-glukaner

En artikkel som nylig er publisert i Frontiers in Immunology (1), dokumenterer at beta-1,3/1,6-glukanet som finnes i gjær, forbereder immuncellene i det medfødte immunsystemet til å tilintetgjøre mikrober som kan infisere kroppen. Denne forberedelsen, eller programmeringen, innebærer at immuncellene blir «klargjort» for å gå til angrep på infiserende mikrober i samme øyeblikk infeksjonen starter –

Les mer

Jord og tarmhelse

Trangen til å spise jord Det ligger «biologisk fornuft» til grunn for at både dyr og mennesker noen ganger har ubendig trang til å spise jord. Jordspising – geofagi – er trolig resultatet av en evolusjonær tilpasning til stoffer som dyr og mennesker til alle tider har vært i nær kontakt med, og som de

Les mer

Bondegårdseffekten og immunologisk mangelsykdom

Barn som vokser opp på bondegårder, er lite rammet av allergi sammenlignet med barn i dagens bymiljø (1,2,3,4). Grunnen til denne bondegårdseffekten er mest sannsynlig at immunsystemet er bedre tilpasset landlige omgivelser enn miljøet i byer (5,6,7,8). Hos barn på bondegården går immunsystemet mye sjeldnere til angrep på ufarlige stoffer (allergener) i omgivelsene enn hos

Les mer

Klart vi kan, og bør styrke immunforsvaret

Visste du at vi har to ulike immunforsvar? Det ene setter inn kun ved sykdom. Vi kan, og vi bør styrke immunforsvaret. Men det kommer ikke godt fram. Professor emeritus i mikrobiologi om kroppens helhet, om tarmens betydning, og om det beste vi kan gjøre for immunforsvaret.

Les mer