Søk på noe

Fortellingen om mRNA-vaksinene trumfer all annen tankegang

Det aller viktigste vi kan gjøre for å forberede oss til de neste pandemiske infeksjonssykdommene – de vil komme oftere og oftere – er å ta i bruk den kunnskap som finnes om hvordan mikrobielt mangfold best kan ivaretas, samtidig som det medfødte immunsystemet får riktig trening. Mikrobene vi lever sammen med og det medfødte immunsystemet i kroppens overflatevev, gir bredspektret beskyttelse mot alle tenkelige infeksjoner og holder oss friske i det daglige. På tross av dette er nesten all oppmerksomhet i covid-19-sammenheng rettet mot den grenen av immunsystemet som blir aktivert av vaksiner og som lager antistoff (spesifikk immunitet). Dette er svært påfallende ettersom denne grenen av immunsystemet er et unntak i biologien. Evnen til å lage antistoff forkommer hos mindre enn 3 % av alle dyreslag, mens de som ikke har denne evnen – mer enn 97 % av alle – er minst like godt beskyttet mot infeksjoner.

Kombinasjonen av mikrobiell økologi og medfødt immunitet burde ha hatt en sentral plass i arbeidet med å stoppe covid-19-pandemien. Det er vanskelig å finne medisinskfaglige motargumenter, i hvert fall dersom det er et overordnet mål for samfunnet å bedre folkehelsen og redusere pandemirisikoen.

Verdens mest pengesterke og innflytelsesrike bedrifter har mottatt milliarder av dollar i offentlige skattepenger – også norske – for å utvikle vaksiner mot covid-19. De samme bedriftene har innkassert svimlende høye nettogevinster fra salg av disse vaksinene, i størrelsesorden 3-400 milliarder kroner bare i 2021. Alle dem som har vært opptatt av å utvikle produkter og strategier mot underliggende årsaker til alvorlig covid-19, er havnet helt i skyggen. Det er vitenskapsfolk og entreprenører i den siste gruppen som burde hatt økonomisk støtte fra det offentlige. De har ikke den pengesterke og innflytelsesrike farmaindustrien i ryggen og de har små muligheter for økonomisk supergevinst av sin innsats. Hvem vil finansiere forskning og utvikling som vil kunne dokumentere at endringer av kosthold og livsstil, kosttilskudd, naturstoffer og økologiske prinsipper vil gi bedre naturlig beskyttelse mot covid-19 i befolkningen enn massevaksinering? Men mediene og helsemyndighetene i alle land har fremmet – og fremmer – vaksineselskapenes sak, uten kritiske spørsmål til effekt, bivirkninger og samlet nytteverdi av mRNA-vaksinene. 

Andre innlegg

SKADELIGE KOSTHOLDSRÅD

Jan Raa

Skrevet av Jan Raa

Dr. Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.