Søk på noe

Velkommen til Jan Raa sin blogg.

På denne bloggen deler jeg stort og smått om ting jeg er opptatt av og engasjert i.
Om Jan Raa

Regelverket står i vegen for sunn fornuft

Farmaindustriens arbeidsmåte er å syntetisere, renfremstille og patententbeskytte produkter som blir testet ut enkeltvis mot en-og-en sykdomsindikasjon, i praksis vil det som oftest være mot symptomene. De som utvikler nye produktkonsepter basert på økologiske prinsipper eller ikke-patenterbare naturstoffer som motvirker grunnleggende årsaker til sykdommer, må arbeide på en annen måte. De må også forholde seg

Les mer

mRNA vaksiner gir ikke fullverdig immunitet mot covid 19

Jan Raa, professor emeritus i mikrobiologi. Forskningsdirektør i offentlige FoU-institutter og i private biomedisinske bedrifter. Har ledet utvikling av fiskevaksiner i Norge, og la det faglige grunnlaget for utvikling av immunstimulerende substanser for å heve terskelen mot infeksjoner hos både dyr og mennesker. Utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin

Les mer