Søk på noe

mRNA vaksiner gir ikke fullverdig immunitet mot covid 19

Jan Raa, professor emeritus i mikrobiologi. Forskningsdirektør i offentlige FoU-institutter og i private biomedisinske bedrifter. Har ledet utvikling av fiskevaksiner i Norge, og la det faglige grunnlaget for utvikling av immunstimulerende substanser for å heve terskelen mot infeksjoner hos både dyr og mennesker. Utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin vitenskapelige og industrielle innsats for Norge.

Under er de ulike slidene som er benyttet i foredraget.

Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38
Slide 39
Slide 40
Slide 41
Slide 42
Slide 43
Slide 44

Andre innlegg

Jan Raa

Skrevet av Jan Raa

Dr. Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.