Søk på noe

Positiv til legemidler og nedrakking av kosttilskudd. Er det noen sammenheng?

Mange mennesker er overbevist om at legemiddelindustrien mest av alt er opptatt av å hjelpe mennesker som trenger legemidler som helbreder sykdom. Realiteten er at legemiddelindustriens førsteprioritet er å tjene mye penger – massevis av penger. Industriens superprofitt blir ofte forklart og forsvart med at det er svært kostbart å utvikle legemidler som er trygge og virksomme. Det positive inntrykket legemiddelindustrien har klart å skape av seg selv, står i kontrast til det faktum at den er en av verdens mest korrupte industrigrener som det er liten grunn til å stole på.

Superprofitt er ikke lett å oppnå med legemidler som etter kort tids bruk helbreder en akutt sykdom. Derimot, dersom friske mennesker bruker et legemiddelet daglig – livet ut – er muligheten stor. Et eksempel er et av de mest solgte legemidlene i verden: Statin.

Statiner hemmer kroppens egen-produksjonen av kolesterol og fører derfor til at kolesterolnivået i blodet går ned. Omfattende medieomtale har holdt liv i en myte som ble skapt for mange tiår siden, nemlig at friske mennesker vil ha redusert risiko for en gang i fremtiden å dø av hjertesykdom dersom blodkolesterolet holdes på et lavt nivå. Statiner senker kolesterolnivået i blodet, og dermed burde saken være klar: Statiner senker kolesterolnivået i blodet og følgelig vil statiner redusere risikoen for hjertesykdom. Men denne sammenhengen er ikke reell.  

Et annet og dagsaktuelt eksempel er mRNA-vaksiner mot covid-19. mRNA-injeksjoner og gjentatte oppfriskningsdoser har allerede gitt superprofitt for vaksineselskapene. Det er lite penger å tjene på barnevaksiner som gir livslang immunitet, og på vaksiner mot langt alvorligere sykdommer enn covid-19, men som rammer et fåtall fattige i Afrika. Hvorfor presser WHO og myndighetene i alle land på for å vaksinere alle mennesker i hele verden? Det er vanskelig fatte at det er en faglig begrunnelse som har ligget til grunn, ettersom det fra første stund var åpenbart at verdensomspennende massevaksinering ikke vil kunne sette stopper for pandemien. Men fortsatt vil WHO og helsemyndighetene i mange (de fleste?) land på død og liv injisere virus-mRNA i barn som ikke blir syke av covid-19, og i voksne som heller ikke vil ha noen nytte av det.  

Superprofitt på mRNA-vaksiner ville ikke vært mulig uten at mediene daglig hadde bombardert befolkningen med en fortelling om mRNA-vaksinenes fortreffelighet. Det er blitt fortalt at vaksinering er den eneste realistiske muligheten til å sette stopper for pandemien, men for å lykkes må folk vise solidaritet og la seg vaksinere for å beskytte ikke bare en selv, men også ens medborgere mot covid-19. Denne fortellingen har vært godt forankret hos utvalgte fagpersoner på universitetene og hos myndighetene som godkjenner produktene. De færreste er klar over dette samrøret mellom vaksineprodusenter, media og akademia og har vanskelig for å tro at samrøret også omfatter offentlige organer som har som oppgave godkjenne vaksiner. Det sies at legemiddelselskapene bruker mye mer penger på nettverksbygging og markedsføring enn på forskning og utvikling av legemidler. Folk flest tror sikkert at det er det siste som koster mest. 

Folk frykter smittsomme sykdommer mer enn livsstilssykdommene som disponerer for infeksjonssykdom, herunder covid-19. Legemiddelindustrien er ikke særlig opptatt av metoder og produkter som forebygger og motvirker de grunnleggende årsakene til livsstilssykdommene, men heller av legemidler og vaksiner til behandling av disse sykdommene. Markedet er svært stort for medikamenter som er spesialutviklet mot diabetes, fedme, autisme, IBD, m.fl, men som ikke gjør noe med de grunnleggende årsakene til disse sykdommene. Det er derimot ikke store profittmuligheter knyttet til å motvirke den felles underliggende årsaken. Dette er imidlertid arenaen for dem som er opptatt av kosthold og kosttilskudd. De blir ikke rosende omtalt i media.

Vestlige livsstilssykdommer medfører høy risiko for alvorlig covid-19. Men tiltak og produkter som kan redusere denne risikoen, har ikke fått oppmerksomhet og støtte fra offentlige myndigheter med ansvar for folkehelsen, selvfølgelig heller ikke fra vaksineindustrien. Vaksinering har overskygget alt annet.

Andre innlegg

Tarmens mikrober bestemmer

Jan Raa

Skrevet av Jan Raa

Dr. Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.