Søk på noe

Klart vi kan, og bør styrke immunforsvaret

Visste du at vi har to ulike immunforsvar? Det ene setter inn kun ved sykdom. Vi kan, og vi bør styrke immunforsvaret. Men det kommer ikke godt fram. Professor emeritus i mikrobiologi om kroppens helhet, om tarmens betydning, og om det beste vi kan gjøre for immunforsvaret.

Andre innlegg

SKADELIGE KOSTHOLDSRÅD

Jan Raa

Skrevet av Jan Raa

Dr. Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.