Søk på noe

Tarmens mikrober bestemmer

Jan Raa om tarmens mikrobiota på BIO-konferansen 6. november 2015. Konferansen ble arrangert av Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket, Forum for vitenskapsteori og Institutt for biovitenskap ved UiO.

Andre innlegg

Jan Raa

Skrevet av Jan Raa

Dr. Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Jan Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og ble i 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.