Søk på noe

Velkommen til Jan Raa sin blogg.

På denne bloggen deler jeg stort og smått om ting jeg er opptatt av og engasjert i.
Om Jan Raa

Covid-19: En vestlig klassesykdom?

Offentlig statistikk har vist tall for dødelighet og alvorlig covid-19 i alle land i verden, uke for uke helt siden epidemien startet. Statistikken har vist at forskjellene mellom vaksinerte og uvaksinerte ikke er så overbevisende som mediene og offentlige myndigheter har gitt uttrykk for. Ved årsskiftet 2021/22 skrev jeg en artikkel med tittelen: Ta vaksinen!

Les mer

Land med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av covid-19

WHO bekymret seg for at viruset skulle spre seg til fattige land. Nå viser det seg at antall døde av covid-19 har vært betydelig høyere i rike, vestlige land enn i fattige. Kronikken ble avvist av Aftenposten. «Aftenposten trykker ikke fagartikler om covid-19 dersom de rokker ved «den rette lære». Også andre aviser avviser ytringer

Les mer

mRNA vaksiner gir ikke fullverdig immunitet mot covid 19

Jan Raa, professor emeritus i mikrobiologi. Forskningsdirektør i offentlige FoU-institutter og i private biomedisinske bedrifter. Har ledet utvikling av fiskevaksiner i Norge, og la det faglige grunnlaget for utvikling av immunstimulerende substanser for å heve terskelen mot infeksjoner hos både dyr og mennesker. Utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin

Les mer

Ta vaksinen, men hva er begrunnelsen?

Vaksinen har ikke forhindret spredningen av verken det opprinnelige koronaviruset, eller nye mutanter. Og den vil ikke kunne stoppe omikron-varianten. Denne kronikken ble avslått av Aftenposten. Jeg er forskrekket over hvordan store aviser fungerer som mikrofonstativer, og ikke stiller kritiske spørsmål til opplagt feilinformasjon og regelrett propaganda for den «rette lære». Aftenposten har avvist mange

Les mer